Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Een ruzie kan iedereen overkomen. Soms leidt dit tot een juridisch conflict. Een rechtsbijstandverzekering beschermt tegen hoge kosten.

Rechtsbijstandverzekering

Een situatieschets: u werkt bij een bedrijf waar u het erg naar uw zin heeft. Na enige tijd krijgt u een ontslag omdat er een reorganisatie zal plaatsvinden. Dat is natuurlijk vervelend, maar u zult het juridische pad moeten bewandelen, uw rechten en plichten moeten kennen. Uw advocaat staat u bij en kent de weg daarin. Deze vorm van verzekeren dekt de kosten van de procedure. 

Rechtsbijstand dekkingen

Geschillen met consumenten

Met deze dekking bent u verzekerd tegen de gevolgen van lastige situaties waarin u als klant kunt verkeren. Dit kan gaan om bijvoorbeeld telecommunicatiediensten: de hoogte van de rekening van tv of internet. U kaart het probleem aan, maar er ontstaat een ander probleem. Namelijk dat een geschillenbeslechting onmogelijk lijkt. 

Conflicten m.b.t. verkeer

U verzekert uzelf tegen de gevolgen van verkeersconflicten. Wellicht bent u het niet eens met de gang van zaken tijdens een schadeprocedure na een verkeersongeluk.

Arbeids- en inkomensconflicten

Op het werk kunnen allerlei problemen ontstaan met uw pensioen, uitkering of ontslag. U bent verzekerd tegen de gevolgen ervan.

Problemen op woongebied 

Er kunnen conflicten ontstaan over uw huis: het koopproces (een koopwoning) of huurwoning (mankementen). U bent vaak ook verzekerd tegen conflicten met buren.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering 

U heeft een eigen bedrijf. U gaat gebukt onder de praktijken van wanbetalers. Of u krijgt conflicten met uw leveranciers m.b.t. in- en verkoop. Als hierdoor een ruzie ontstaat, is dit uiteraard vervelend. Uw advocaat treedt dan op als belangenbehartiger. Ga hoge kosten op deze manier uit de weg.

Gezinsrechtsbijstandverzekering

Met een gezinsrechtsbijstandverzekering verzekert u zowel uw gezin als uzelf. Als iemand uit uw gezin of uzelf verwikkeld raakt in een particulier conflict, kunt u een beroep doen op deze verzekering voor kostendekking van de gevolgen. Wonen uw ouders bij u? Dan zijn zij ook meeverzekerd. U kunt ervoor kiezen uw studerende, niet-getrouwde en uitwonende kinderen ook mee te verzekeren. 

Rechtsbijstandverzekering kosten

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen dekkingen. Meestal kost het ongeveer €8 in de maand.

KortingVergelijker