In Nederland is iedere auto-eigenaar verplicht een WA-verzekering af te sluiten. De condities en premies variëren per autoverzekeraar. Daarom is het een goede zaak regelmatig te vergelijken.

Autoverzekering dekkingen

Het overgrote deel van de autoverzekeraars biedt drie soorten dekkingen aan voor de autoverzekering: WA, Beperkt Casco en Volledig Casco. 

Autoverzekering WA verzekering

Een WA verzekering is een basisverzekering die u kunt aanvullen met de Beperkt of Volledig Casco. De WA verzekering keert een bedrag uit bij schade die u heeft berokkend aan eigendommen en personen. Uw eigen auto is hiervan uitgesloten. De schade wordt uitgekeerd via de schuldige partij.

Autoverzekering met Beperkt Casco

Met een Beperkt Cascodekking krijgt u een vergoeding voor schade die uw auto heeft opgelopen, tenzij u de veroorzaker bent. Met Beperkt Casco bent u verzekerd tegen brand- en stormschade, diefstallen en botsingen.

Autoverzekering met Volledig Casco

Wat betreft de dekking is de Volledige Casco idem aan de Beperkte Casco. Echter, bij een volledige dekking krijgt u alle schade vergoedt. 

Autoverzekering kosten

Een WA-dekking is idem bij bijna alle autoverzekeraars. De dekking is bepalend voor de premie. De verzekeraars gaan bij de berekening van uw premie voor uw autoverzekering altijd uit van het risico op schade. De kosten zijn afhankelijk van de stad waar u woont, uw autotype, de leeftijd van uw auto en uzelf en het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Hoe groter de stad waarin u woonachtig bent, hoe meer premie u betaalt.

Autoverzekering schadevrije jaren

Uw schadevrije jaren zijn de belangrijkste factor in het exacte premiebedrag. Hoe meer schadevrije jaren u heeft opgebouwd, hoe minder premie u betaalt. Het devies luidt: hoe langer een autobezitter rijdt zonder dat er schade wordt berokkend, des te minder kans op schade. 

Autoverzekering condities

Standaardregels zijn nodig bij autoverzekeraars. Om er even een aantal op te noemen:

  • Een schadedeel moet de auto-eigenaar zelf betalen, het zogeheten eigen risico. Dat is meestal tussen de €135 en €150;
  • Schadeherstelbedrijven zijn aangesloten bij autoverzekeraars. Mocht er iets met uw auto gebeuren, dan stuurt uw verzekeraar u door naar een aangesloten bedrijf.
  • Wilt u uw autoverzekering opschorten? Dan krijgt u onherroepelijk te maken met een opzegtermijn;
  • Een automobilist(e) tot 24 jaar betaalt een hoger eigen risicobedrag.
KortingVergelijker