Arbeidsongeschiktheidsverzekering / AOV

In een mensenleven kan het voorkomen dat u arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt uw inkomen mocht een arbeidsongeschikte fase zich voordoen. Uw inkomen daalt behoorlijk zodra u arbeidsongeschikt raakt na ziekte. Dit kan slecht aflopen voor mkb’ers en zzp’ers, ook in de privésfeer. Met een AOV beperkt u uw financiële achteruitgang. Zo heeft u meer zekerheid, dit biedt een ‘veilig’ gevoel.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering kosten

Hoeveel een AOV kost, hangt af van een aantal factoren. Grotendeels worden de kosten bepaald door de gewenste inkomensdekking, de leeftijdsgrens van AOV-beëindiging en de wachttijd. De Stichting Zorg voor Koopkracht heeft met meerdere verzekeraars collectiviteitsafspraken gemaakt voor zzp’ers en ondernemers. Hier kunnen ondernemers van profiteren, u betaalt veel minder premie dan wanneer u enkel voor uzelf een AOV afsluit.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Meerdere verzekeraars bieden een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan voor ondernemers en zzp’ers in het MKB. Centraal Beheer en Reaal bijvoorbeeld. Situaties zijn nooit identiek en om die reden kan de premie flink verschillen. Het hangt natuurlijk ook af van uw omstandigheden. Bij een offerte wordt uw exacte situatie in ogenschouw genomen. De expert stuurt u het meest gunstige voorstel toe.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Niet iedereen komt in aanmerking voor een AOV. Er zijn drie regels om te bepalen of u er recht op heeft: 
• U kun (voor een deel) niet meer werken in uw huidige beroep;
• Passend arbeid verrichten blijkt onmogelijk;
• U kunt niet meer kiezen voor gangbare beroepen.
Verzekeren kan dus indien één van deze het geval is of een combinatie ervan. De verzekeraar baseert de premiehoogte onder andere op deze criteria.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergoedingen 

Een AOV betaalt ca. 80% van uw huidige inkomen. Wel hangt het af van welke arbeidsongeschiktheidsverzekering u afsluit. U kunt voor een lager bedrag gaan, daartegenover staat dat u minder premie betaalt. Salarisindexatie is mogelijk. Uw uitkering zal elk jaar hoger zijn ter inflatiecompensatie. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkeren

U krijgt niet de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid al uw AOV uitgekeerd. Een wachttijd is altijd van toepassing, meestal gaat dit om twee weken. Deze periode kan langer duren, waardoor uw premie lager uitvalt. De periode kunt u zien als een soort eigen risico. Dit kunt u op eigen houtje verhogen naar 1 maand, kwartaal, halfjaar, een jaar en twee jaar. Dat is afhankelijk van bij welke verzekeraar u uw AOV afsluit.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering periode

Wanneer u een AOV afsluit, geeft u aan tot welke leeftijd u een AOV wilt laten doorlopen. Een gangbare leeftijd is 65 jaar, omdat dat de pensioengerechtigde leeftijd is. Hierbij maakt het ook uit van welke pensioenregelingen u profiteerde in uw arbeidsjaren. Tevens accepteert niet elke verzekeraar uw opgegeven leeftijd. Verzekeren tot uw 65e levensjaar is lastig als u een risicovol beroep heeft.

KortingVergelijker